23 ene 2010

Rede popular de ensino en galego

 * Se desexa apoiar a iniciativa de ensino en galego, mire a definición da rede popular de , si é conforme: asine o seu compromiso.
O 5 de Decembro constituíuse en asemblea celebrada en A Coruña a Asociación “ Comisión promotora de ensino: Galiza co Galego”, aprobándose os seus estatutos e elixiuse a primeira “Comisión Reitora”.

O 21 de Xaneiro do 2010, a Comisión de Galiza co Galego ,participou con máis de 60.000 persoas, na Praza do Obradoiro en Compostela en defensa do Ensino en  Galego.

O 23 de Xaneiro, a Dirección da Comisión promotora de ensino "Galiza co Galego" (CGG), mantivo unha xunta de traballo na que elixíronse os cargos de dirección, e adoptáronse acordos para a súa organización.Enlaces de información:
*Definición da Rede popular de ensino en galego

*Estatutos da "CGG"